24 riiki, 110 börsi, 1 fond

Ajalugu

8. aprill 2013
Otsustati asutada investeerimisfond, milles kliendil ei ole vaja erinevate suunitlusega fondide vahel valida, sest seda teevad kliendi eest meie spetsialistid, paigutades fondis olevat raha parima tootlusega väärtpaberibörsidele üle kogu maailma. Kuigi Eestis ametlikult ei eksisteeri sellist mõistet nagu hedge fond, siis maailma mõistes me kuulume oma tüübilt just klassikalise hedge fondi alla, mis tähendab, et me võtame nii pikki kui ka lühikesi positsioone ja seda nii aktsiates, indeksites, optsioonides, futuurides, valuutades kui ka võlakirjades.

23. august 2013
Esitasime Finantsinspektsioonile taotluse alustada fondi loomist, protsessi juriidilise nõustamisega hakkas tegelema vandeadvokaat Pille Pettai, kes hetkel tegutseb advokaadibüroos TEDER. Fondi brokeriks valisime Interactive Brokersi, mis annab meile võimaluse tegeleda 24 riigis, 22 erineva valuutaga ning kaubelda 110 erineval börsil. Loodud tingimused tagavad eelduse teenida oma investoritele maksimaalset kasumit.

21. veebruar 2014
Finantsinspektsioon väljastas tegevusloa, fondi depoopangaks sai Swedbank AS. Alustasime käivitamise perioodi, et meie tegevuse käigus ei jääks tähelepanuta ühtegi Finantsinspektsiooni, depoopanga ja brokeri poolset detaili enne, kui KRR fondi teenuseid oma klientidele pakkuma hakkame. Prooviperioodil testisime edukalt kogu fondi tegevuse tulevasi võimalikke kitsaskohti, juriidilisi ning muid tegevuse alustamisega paratamatult kaasneda võivaid jooksvaid probleeme.

13. jaanuar 2015
Meeskonnaga liitus prooviperioodil juhatuse liikmena Mart Schults.

14. juuli 2015
Fondijuhiks valiti fondivalitseja juhtkonna poolt ametlikult Mart Schults, kes hakkas peale meie testi perioodi lõppemist 31. detsember 2015 fondi juhtima.

1. jaanuar 2016
Alustasime fondi esimese näidisaastaga ning sel perioodil investeeriti ainult KRR fondid omanike vara, väliseid investoreid kaasamata ja seda eelkõige põhjusel, et kontrollida ning testida meie oskusi ning võimekust kliente kahjustamata.
Kuna meie fondi edukustasu on 50% tootlusest ning iga osaku kohta teenitud kasum makstakse välja kvartaalse arvestuse baasil, kvartali lõpule järgneva kalendrikuu jooksul, siis otsustasime luua fondi, milles fondiosakuid saab tagasi võtta ainult investori soovil korra kuus - muul juhul kogu teenitud kasum reinvesteeritakse fondiosaku väärtuse suurendamise eesmärgil, ning seetõttu vähendasime ka uue loodava fondi edukustasu 30%-ni tootlusest. Eristumise eesmärgil otsustasime kasutusele võtta kaubamärgi KRR, millest tulenevad fondide nimed KRR Fund USD (endise nimega KRR Income Fund) - osakuomanikule makstakse kasum välja igal kvartalil ja KRR Fund EUR (endise nimega KRR Growth Fund) - osakuomanik saab likvideerida oma positsiooni või osa positsioonist korra kuus avalduse alusel vastavalt fondi tingimustele.

5. september 2016
KRR Fund EUR (endise nimega KRR Growth Fund) fondi tingimused registreeriti Finantsinspektsioonis.

1. detsember 2016
KRR Fund EUR (endise nimega KRR Growth Fund) alustas tegevust, mille edukustasu on 30% ja mille investeeringutelt saadud tulu reinvesteeritakse igakuiselt ja seeläbi on võimalus tootlust teenida liitintressi põhimõttel. KRR Fund EUR (endise nimega KRR Growth Fund) sobib investorile, kes soovib investeerida pikaajalistel eesmärkidel kasvatades fondiosaku väärtust ajas.

1. jaanuar 2017
Esimese aasta tootluseks saavutasime KRR Fund USD (endise nimega KRR Income Fund) ́is 60,06% (Eesti Finantsinspektsiooni ja meie fondidele depoopanga teenust osutava Swedbank AS poolt kontrollitud ametlik tootlus) ning me pidasime oma esimest ametlikku 2016. aasta fondiaastat nii piisavalt kordaläinuks, et aastal 2017 otsustasime hakata pakkuma võimalust meie fondidesse investeerida ka teistel huvilistel.