24 riiki, 110 börsi, 1 fond

Avaleht

KRR Fondid on esimene Eesti Finantsinspektsiooni poolt tegevusloa saanud hedge fond tüüpi fond Eestis.
Termin hedge fond on Eestis suhteliselt uus mõiste, kuid sisuliselt on tegemist fondiga, millel on luba teenida oma klientidele kasumit nii alusvarade tõusu kui ka languse pealt. Hedge fondidel ei ole piiranguid ehk neil on voli kaubelda kõikide alusvaradega, millega maailmas hetkel kaubeldakse, näiteks: aktsiate, indeksite, optsioonide, futuuride, toorainete, valuutade ja võlakirjadega.
Kasutame oma laialdasi kogemusi ning teadmisi kliendi osaku väärtuse suurendamiseks, otsides parimaid riski-tulu suhteid nii langevas kui ka tõusvas turukeskkonnas. Otsime igapäevaselt parimaid võimalusi 24 erinevas riigis ja 110 erineval börsil, kuid meie peamine turg, eelkõige oma likviidsuse tõttu on USA börsidel. Meie meeskonnas on vaid oma valdkonna parimad - need on spetsialistid, kel kogemusi finantsturgudel kaubeldes rohkem kui 20 aastat.

Oma klientidele pakume kahte tüüpi fonde: KRR Fund USD ja KRR Fund EUR. Neis mõlemas teeme me sarnaseid investeerimistehinguid, mõlemal on samad tingimused, nimetatud fondide vahe on vaid selles, et KRR Fund USD puhul investeerime USA dollarit ning KRR Fund EUR investeerib eurot. Mõlemas fondis kuulub fondivalitsejale edukustasu 30%, fondiosaku omanikul on võimalus oma osakud täielikult või osaliselt tagasi võtta vastavalt fondi tingimustele, kuu lõpu seisuga.
KRR Fondide tootluse eesmärgid on: 1,95% kuni 2,85% kuus kumulatiivset tootlust, mis teeb 26% kuni 40% aasta tootluseks. 26% tootluse juures me kahekordistame osaku väärtuse kolme aasta jooksul.

  • KRR Fund / 2021 tootlus kokku +4.33%
  • KRR Fund / 2020 tootlus kokku +33.11%
  • KRR Fund / 2019 tootlus kokku +12,15%
  • KRR Fund / 2018 tootlus kokku -3,20%
  • KRR Fund / 2017 tootlus kokku +24,29%
  • KRR Fund / 2016 tootlus kokku +60,06%