24 riiki, 110 börsi, 1 fond

KRR Fund
EUR

  • KRR Fund EUR / 2017 tootlus kokku 24,29%
Fond Hindamispäev Nimiväärtus Puhasväärtus Väljalaskehind Tagasivõtmishind
KRR Fund EUR 31.12.2017 1,000.00 € 1,166.67 € 1,166.67 € 1,166.67 €